คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี)

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

043-719800 หรือ 043-754333 ต่อเลขหมายภายใน 2601