หลักสูตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
สมัครผ่านระบบรับสมัคร online : https://grad.msu.ac.th/admission