หลักสูตรปริญญาโท เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

หลักสูตร ป.โท เภสัชกรรมคลินิก

 

หลักสูตรปริญญาโท เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มี.ค. 2564

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admission