ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส และทีมงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สนับสนุนกำลังพลสู้ภัยโควิด-19

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส และทีมงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สนับสนุนกำลังพลสู้ภัยโควิด-19
 
 

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส และทีมงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สนับสนุนกำลังพลสู้ภัยโควิด-19

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี ชื่มชมและขอเป็นกำลังใจกับ เภสัชกรหญิงณภาภัช จันทร์แทน ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ศาสตร์ รุ่นที่ 6 และทีมงานในโอกาสที่ได้สนับสนุนกำลังพลสู้ภัยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และการสนับสนุนภารกิจครั้งนี้โดยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอส่งกำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ให้ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ไปด้วยดี
 
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร