ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ แบบรับตรงร่วม (กสพท.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ แบบรับตรงร่วม (กสพท.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบบรับตรงร่วม (กสพท.)  โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

จำนวน 6 คน
รายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เนตในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุล
1นายกิตติคุณเพ็งศรี
2นายทศพลวะรงค์
3นางสาวสิรภัทรทัดไทย
4นางสาววริศรานำรักขิต
5นางสาวรวิสรากาญจนวาหะ
6นางสาวสุชาดากระลาม

 

ให้ผู้สิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ ขั้นตอนตามเว็บไซต์ http://admit.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2561

[maxbutton id=”2″ ]

[maxbutton id=”3″ ]