ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 7 เมษายน 2564