คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

1 2 3 4 5 6 7