Website Language TH | EN

แบบสอบถามผู้สนใจเข้าศึกษา

และข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfgprRnn6VToq.../viewform

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งช่องทางการติดต่อโดยใช้หมายเลข

086-4598904 (งานวิชาการ)

043-719800 หรือ 043-754333 ต่อเลขหมายภายใน  2707(งานวิชาการ) , 2626 (งานการเงิน), 2638 (งานธุรการ)

ปฏิทินคณะเภสัชศาสตร์

Vlog คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม EP.1

Vlog คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม EP.2

Vlog คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม EP.3

Vlog คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม EP.4