ตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีตราสัญลักษณ์ ประจำคณะและหน่วยงานภายใต้สังกัด ของคณะ ดังนี้  (click ที่ภาพ เพื่อโหลดแบบความละเอียดสูง)

1.ตราประจำคณะเภสัชศาสตร์ แบบภาษาไทย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TH-COLOR-TPtankhun ตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TH-BW-TPtankhun ตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์

 

2.ตราประจำคณะเภสัชศาสตร์ แบบภาษาอังกฤษ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ENG-COLOR-magnificent ตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ENG-BW-magnificent_1 ตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์

 

3.ตราประจำโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม logo_pharmcare ตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์

 

4.ตราประจำร้านยามหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม unipharm2558 ตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์