รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การขอหน่วยกิตสำหรับการจัดประชุม

การประชุมวิชาการประจำปี

อัพเดทบทความได้ทุกที่ทุกเวลา

ตรวจสอบหน่วยกิต

Click

ตารางประชุมประจำปี

Click

บทความวิชาการ CPE

Click

ติดต่อศูนย์ CCPE

Click

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

พระธาตุศิโรดมขอนแก่น

วัดหนองแวงพระอารามหลวง

ปราสาทเปือยน้อย

พระธาตขามแก่น

ผานกเค้า

บึงแก่นนคร

อุทยานแห่งชาติภูเวียง